v2x logo
menu

CAKESHOP kỉ niệm 10 năm tiên phong Underground Club Culture!

menu
Music

R.I.C – NHỮNG CÂU CHUYỆN TRƯỚC VÀ SAU RAP VIỆT

Music

YOUNG BO5 TẠI RANH GIỚI GIỮA “YÊU” VÀ “GHÉT” CỦA RAP VIỆT